Telefonu tutmak, ya Snapdragon 845 veya Exynos 9810 (bölgenizdeki güvenilişini değiştirebilir; bize Brits bunu getirir) yanı sıra 4GB RAM de.

asked 2018-03-13 10:38:28 -0500

edit retag flag offensive close delete