] Samsung'un farklı amiral gemisi olan Galaxy S9 ile aynı zamana ihtiyaç duyan S9 Edge resmi hale geldiği anda cihazın ön siparişi başlayacak.

asked 2018-03-13 01:30:19 -0600

edit retag flag offensive close delete