Tekneniz yüzüldüğü takdirde, hücresel, Verizon, Cricket Wireless ve MetroPCS tüm telefonunuzu taşıyacak - yeni Xfinity Cellular ile birlikte.

asked 2018-03-09 06:25:58 -0500

samsung galaxy s9 plus

edit retag flag offensive close delete