Cihaz Geekbench'te SM-G965U1 tasarım numarasıyla listelenmiştir. Ancak, bu teknoloji güncel en son iPhone 6 ve iPhone 6S zaten.

asked 2018-03-07 23:15:49 -0500

samsung galaxy s9 kapak

edit retag flag offensive close delete