Galaxy S9 Edge, 2018'ten bu yana çeyrek boyunca resmi olarak yapılacak, ancak bu, alışveriş yapan kişilerin önceki yıllara kıyasla çok daha.

asked 2018-03-06 07:54:37 -0500

edit retag flag offensive close delete